| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
ƒqƒ
‰p–¼:Japanese thread-sail fish
˜a–¼:ƒqƒ
Šw–¼:Aulopus japonicus
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒJƒCƒƒŠ
‰p–¼:Whitefin trevally
˜a–¼:ƒJƒCƒƒŠ
Šw–¼:Kaiwarinus equula
ƒRƒƒ“ƒg:‚­‚Á•t‚­ƒJƒCƒƒŠ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒzƒ^ƒeƒEƒ~ƒwƒr
‰p–¼:snake eel
˜a–¼:ƒzƒ^ƒeƒEƒ~ƒwƒr
Šw–¼:Pisodonophis zophistius
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒJƒCƒƒŠ
‰p–¼:Whitefin trevally
˜a–¼:ƒJƒCƒƒŠ
Šw–¼:Kaiwarinus equula
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒˆƒRƒVƒ}ƒNƒƒ_ƒC
‰p–¼:bigeye emperor
˜a–¼:ƒˆƒRƒVƒ}ƒNƒƒ_ƒC
Šw–¼:Monotaxis grandoculis
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒzƒVƒˆƒEƒW
‰p–¼:Starry pipefish
˜a–¼:ƒzƒVƒˆƒEƒW
Šw–¼:Halicampus punctatus
ƒRƒƒ“ƒg:ƒzƒVƒˆƒEƒW ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒjƒVƒLƒnƒ[
‰p–¼:goby
˜a–¼:ƒjƒVƒLƒnƒ[
Šw–¼:Pterogobius virgo
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒnƒiƒKƒTƒNƒ‰ƒQ
‰p–¼:Flower hat jelly
˜a–¼:ƒnƒiƒKƒTƒNƒ‰ƒQ
Šw–¼:Olindias formosa
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒAƒJƒNƒ‰ƒQ
‰p–¼:Japanese sea nettle, sea nettle or brown jelly
˜a–¼:ƒAƒJƒNƒ‰ƒQ
Šw–¼:Chrysaora melanaster
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ„ƒŠƒCƒJ
‰p–¼:eggs of squid
˜a–¼:ƒ„ƒŠƒCƒJ
Šw–¼:Loligo (Heterololigo) bleekeri
ƒRƒƒ“ƒg:ƒ„ƒŠƒCƒJ—‘ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ~ƒ~ƒCƒJ
‰p–¼:bobtail squid or dumpling squid
˜a–¼:ƒ~ƒ~ƒCƒJ
Šw–¼:Euprymna morsei
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒAƒIƒŠƒCƒJ
‰p–¼:Bigfin reef squid
˜a–¼:ƒAƒIƒŠƒCƒJ
Šw–¼:Sepioteuthis lessoniana
ƒRƒƒ“ƒg:ƒPƒ“ƒJ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒqƒ‡ƒEƒ‚ƒ“ƒ_ƒR
‰p–¼:blue ringed octopus
˜a–¼:ƒqƒ‡ƒEƒ‚ƒ“ƒ_ƒR
Šw–¼:Hapalochlaena maculosa
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ{ƒEƒYƒRƒEƒCƒJ
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒ{ƒEƒYƒRƒEƒCƒJ
Šw–¼:Sepia erostrata
ƒRƒƒ“ƒg:‰ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ{ƒEƒYƒRƒEƒCƒJ
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒ{ƒEƒYƒRƒEƒCƒJ
Šw–¼:Sepia erostrata
ƒRƒƒ“ƒg:Š ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒVƒVƒCƒJ
‰p–¼:cuttlefish
˜a–¼:ƒVƒVƒCƒJ
Šw–¼:Sepia peterseni
ƒRƒƒ“ƒg:ƒVƒVƒCƒJ‰ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒeƒ“ƒXƒ‚ƒhƒL
‰p–¼:Woodfs wrasse
˜a–¼:ƒeƒ“ƒXƒ‚ƒhƒL
Šw–¼:Novaculops woodi
ƒRƒƒ“ƒg:Žá‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒƒJƒEƒcƒ{
‰p–¼:stout moray
˜a–¼:ƒƒJƒEƒcƒ{
Šw–¼:Gymnothorax eurostus
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒJƒTƒS‚Ì’‡ŠÔ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒxƒjƒJƒGƒ‹ƒAƒ“ƒRƒE
‰p–¼:spotfin anglerfish or frogfish
˜a–¼:ƒxƒjƒJƒGƒ‹ƒAƒ“ƒRƒE
Šw–¼:Antennarius nummifer
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ}ƒ_ƒC
‰p–¼:Red seabream
˜a–¼:ƒ}ƒ_ƒC
Šw–¼:Pagrus major
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒIƒgƒqƒƒxƒ‰
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒIƒgƒqƒƒxƒ‰
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:‰ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ€ƒXƒƒEƒVƒmƒVƒ^
‰p–¼:sole
˜a–¼:ƒ€ƒXƒƒEƒVƒmƒVƒ^
Šw–¼:Parachirus sp.
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒnƒiƒ~ƒmƒJƒTƒS
‰p–¼:red lionfish, firefish, turkeyfish, or butterfly cod
˜a–¼:ƒnƒiƒ~ƒmƒJƒTƒS
Šw–¼:Pterois volitans
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒEƒ~ƒwƒr‰È‚Ì‚PŽí
‰p–¼:sea eel
˜a–¼:ƒEƒ~ƒwƒr‰È‚Ì‚PŽí
Šw–¼:unidentified
ƒRƒƒ“ƒg:ƒEƒ~ƒwƒr‰È‚Ì‚PŽí ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒwƒrƒMƒ“ƒ|‰È‚Ì‚PŽí ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒJƒCƒƒŠ
‰p–¼:Whitefin trevally
˜a–¼:ƒJƒCƒƒŠ
Šw–¼:Kaiwarinus equula
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒxƒjƒnƒ[‘®‚Ì‚PŽí ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒxƒjƒnƒ[‘®‚Ì‚PŽí ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒEƒoƒEƒI
‰p–¼:clingfish
˜a–¼:ƒEƒoƒEƒI
Šw–¼:Aspasma minima
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒJƒ}ƒXƒxƒ‰
‰p–¼:Cigar wrasse
˜a–¼:ƒJƒ}ƒXƒxƒ‰
Šw–¼:Cheilio inermis
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒ~ƒ~ƒCƒJƒ_ƒ}ƒVH ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ„ƒnƒYƒnƒ[
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒ„ƒnƒYƒnƒ[
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒIƒjƒSƒ`
‰p–¼:flathead
˜a–¼:ƒIƒjƒSƒ`
Šw–¼:Onigocia spinosa
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒAƒIƒŠƒCƒJ
‰p–¼:Bigfin reef squid
˜a–¼:ƒAƒIƒŠƒCƒJ
Šw–¼:Sepioteuthis lessoniana
ƒRƒƒ“ƒg:ƒyƒA[ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒCƒŒƒYƒ~ƒnƒ[
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒCƒŒƒYƒ~ƒnƒ[
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ}ƒ_ƒ‰ƒnƒiƒ_ƒC
‰p–¼:Checked swallowtail
˜a–¼:ƒ}ƒ_ƒ‰ƒnƒiƒ_ƒC
Šw–¼:Odontanthias borbonius
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒwƒ‰ƒ„ƒKƒ‰
‰p–¼:trumpetfish
˜a–¼:ƒwƒ‰ƒ„ƒKƒ‰
Šw–¼:Aulostomus chinensis
ƒRƒƒ“ƒg:ƒwƒ‰ƒ„ƒKƒ‰”¼‰©‰»ŒÂ‘Ì ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒTƒrƒNƒ_ƒŠƒ{ƒEƒYƒMƒXƒ‚ƒhƒL
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒTƒrƒNƒ_ƒŠƒ{ƒEƒYƒMƒXƒ‚ƒhƒL
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒTƒrƒNƒ_ƒŠƒ{ƒEƒYƒMƒXƒ‚ƒhƒL
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒTƒrƒNƒ_ƒŠƒ{ƒEƒYƒMƒXƒ‚ƒhƒL
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒNƒG
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒNƒG
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒLƒX
‰p–¼:Japanese sillago
˜a–¼:ƒLƒX
Šw–¼:Sillago japonica
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ_ƒCƒiƒ“ƒEƒ~ƒwƒr
‰p–¼:Snake eel
˜a–¼:ƒ_ƒCƒiƒ“ƒEƒ~ƒwƒr
Šw–¼:Ophisurus macrorhynchos
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒAƒYƒ}ƒnƒiƒ_ƒC
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒAƒYƒ}ƒnƒiƒ_ƒC
Šw–¼:Zalanthias azumanus
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒXƒC
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒXƒC
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒZƒzƒVƒTƒ“ƒJƒNƒnƒ[
‰p–¼:Barenape goby
˜a–¼:ƒZƒzƒVƒTƒ“ƒJƒNƒnƒ[
Šw–¼:Fusigobius duospilus
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒAƒSƒAƒ}ƒ_ƒC‰È‚Ì‚PŽí ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒzƒVƒLƒJƒCƒEƒcƒ{
‰p–¼:Largehead snake moray or Longhead moray
˜a–¼:ƒzƒVƒLƒJƒCƒEƒcƒ{
Šw–¼:Uropterygius macrocephalus
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒLƒcƒlƒ_ƒC
‰p–¼:hogfish
˜a–¼:ƒLƒcƒlƒ_ƒC
Šw–¼:Bodianus oxycephalus
ƒRƒƒ“ƒg:Š ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒ†ƒEƒŒƒCƒNƒ‰ƒQ
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒ†ƒEƒŒƒCƒNƒ‰ƒQ
Šw–¼:Cyanea nozakii Kishinouye
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒNƒrƒAƒJƒnƒ[
‰p–¼:Gorgeous shrimp goby
˜a–¼:ƒNƒrƒAƒJƒnƒ[
Šw–¼:Amblyeleotris wheeleri
ƒRƒƒ“ƒg:ƒRƒVƒWƒƒeƒbƒ|ƒEƒGƒr‚Æ‹¤¶ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒwƒrƒMƒ“ƒ|‰È‚Ì‚PŽí‰ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤

‰p–¼: 
˜a–¼: 
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒIƒjƒnƒ[‚Ì’‡ŠÔ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒCƒgƒqƒLƒxƒ‰
‰p–¼:Threadfin wrasse
˜a–¼:ƒCƒgƒqƒLƒxƒ‰
Šw–¼:Cirrhilabrus temminckii
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒiƒKƒTƒLƒXƒYƒƒ_ƒC
‰p–¼:juvenile Nagasaki damsel or Speckled-fin damsel
˜a–¼:ƒiƒKƒTƒLƒXƒYƒƒ_ƒC
Šw–¼:Pomacentrus nagasakiensis
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒCƒgƒqƒLƒxƒ‰
‰p–¼:juvenile Threadfin wrasse
˜a–¼:ƒCƒgƒqƒLƒxƒ‰
Šw–¼:Cirrhilabrus temminckii
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒAƒLƒAƒiƒS
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒAƒLƒAƒiƒS
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:ƒAƒLƒAƒiƒSH ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒnƒiƒcƒmƒnƒM
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒnƒiƒcƒmƒnƒM
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg: ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒZƒ~ƒzƒEƒ{ƒE
‰p–¼: 
˜a–¼:ƒZƒ~ƒzƒEƒ{ƒE
Šw–¼:
ƒRƒƒ“ƒg:—c‹› ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
ƒIƒgƒqƒƒxƒ‰
‰p–¼:Long green wrasse
˜a–¼:ƒIƒgƒqƒƒxƒ‰
Šw–¼:Pseudojuloides elongatus
ƒRƒƒ“ƒg:‰ ŠC—mŒö‰€
’n–¼:ˆÉ“¤”¼“‡E“ŒˆÉ“¤
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |